Viktigt med personskydd

Det här med bra personskydd är något som har kommit att bli alltmer aktuellt under de senaste tio åren. För i takt med att hoten mot våra politiker blir allt fler och större, har det här med säkerhet kommit att bli allt viktigare.

Och detta gäller ju uppenbarligen inte bara politikerna utan även andra personer som på något sätt är i fokus i den allmänna sfären.

Ändå sedan händelsen med Anna Lindh, har hela Sverige kommit att bli alltmer medvetet om riskerna med att stå i det publika och ha allas blickar på sig. I takt med att de sociala medierna växer blir det här med åsikter och säkerhet alltmer påtagligt. Idag vill, och kan helt enkelt alla uttrycka sin åsikt om man så önskar, men ibland tyvärr så pass tydligt att det kan skada andra.

Saker som terrorbrott av olika slag blir tyvärr alltmer förekommande och det är uppenbarligen ett dilemma som den moderna tiden har svårt att hantera på ett bra sätt. Starka och radikala åsikter kommer alltid att finnas och likaså motståndsrörelser mot dessa. Att vi idag kan får tycka och tänka som vi vill är en frihet, men framför allt en rättighet. Frågan är hur vi kan bevara detta utan att det skadar andra?