Stress är politik på många sätt

Idag skriver vi om stress och hur detta kan kopplas till klassfråga när det kommer till barns liv men även politik eftersom det slutligen hamnar där. Men stress är även ett symptom på hur vi väljer att leva våra liv, med ständig uppkoppling, högt tempo och behovet av att dela precis allt. Stressrelaterad ohälsa är samtidigt den största hotbilden mot folkhälsan, något som gör det ännu mer politiskt.

Något som många inte kopplar ihop med politik är stress, ångest och psykisk ohälsa men när det visar sig att till exempel föräldrars utbildningsnivå avgör om barn får starka mediciner mot ADHD och sömnproblem så blir det en klassfråga som i sig är nära sammankopplad med just politik. I SvD kan vi läsa att det här med barns piller konsumtion är en klassfråga, där socialt utsatta hushåll är mer drabbade än de som har det tryggare ekonomiskt.

Stress är ett stort problem i dagens värld, särskilt i arbetslivet men som ovan visat redan på barns nivå. I DN kan vi läsa om att naturen faktiskt är ett enkelt verktyg för att motverka stress, det räcker ofta med en skogspromenad för att kunna slappna av en del och tänka på annat än till exempel jobb, det är både en effektiv metod man även en gratis sådan.

Börja med att stänga av mobilen

Tecken på stress är bland annat uppskruvat tempo, sömnstörningar, yrsel, lättirritation och glömskhet som signaler på att något är fel. Även en känsla av utmattning är ett tecken på att det kanske är bra att ta det lugnt ett tag. Förutom att gå i naturen är det nog väldigt bra att stänga av mobilen ibland samt riktigt välgörande med en skön massage av hela kroppen. Till exempel kan man googla ”massage Stockholm” för att komma till ett bra ställe där man kan boka en tid för en massagebehandling av ryggen likaväl som för det inre lugnet.

Kanske är det så att denna höguppkopplade livsstil kommer att gå fullständigt in i väggen och kulminera i en motreaktion, där fler väljer att inte vara lika tillgängliga och begränsa användandet av så väl mobiler som datorer, som i dagens läge är nästintill oupplösliga. Kanske kommer vi inse att mobiler på många sätt gör oss mindre effektiva och mer stressade, på så många sätt, samtidigt som det är otroligt kul samt hjälpsamt med en bra mobil med alla appar som där finns. Det gäller helt enkelt att göra en avvägning.