Så får du bättre koll på din ekonomi

Idag diskuteras det mycket inom politiken hur man kan förbättra svenskarnas ekonomi. Många experter menar att problemet inte ligger i Sveriges ekonomi i stort, problemet handlar snarare om att svenskarna har för dålig koll och är illa insatta i ekonomi. För att kunna ta ett bra övervägt beslut behöver folk veta skillnaden på olika lån – och hur man jämför räntor.

På Axofinans är man noga med att i en tydlig graf visa exakt hur mycket ett blancolån eller privatlån kan komma att kosta en privatperson. Man kan också jämföra hur månadskostnaden ändras utifrån hur lång tid man vill ha på sig att betala tillbaka lånet. Genom att uppmärksamma och göra det tydligt vad ränta och lån innebär är det fler som kommer kunna ta väl övervägda beslut.

Genom att noga beräkna hur mycket ett lån skulle kosta kan man som privatperson slippa fällan att ha tagit ett för dyrt lån. Om det kan du läsa om på Expressen. 

Lån kostar i och med räntan

Det är räntan och hur snabbt du väljer att betala tillbaka ett lån som avgör hur mycket ett lån kommer kosta i slutändan. Inom politiken försöker man med olika styrmedel minska hushållens skulder, bland annat genom ränteavdrag och olika skatter. Från Finansinspektionen kan man enligt SvD konstatera att man i hushållen blivit bättre på att amortera och klara av att betala av sina skulder:

”Även om hushållens skuldsättning fortfarande är mycket hög, menar Finansinspektionen att svenskarna generellt klarar både högre räntor och lägre konjunktur. De stresstester myndigheten gjort på svenskarnas privatekonomi visar till exempel att de flesta hushåll har goda marginaler.”

Med bättre insyn i hur räntor fungerar kan svenskarna lugnt ta lån utan att vara oroliga för att de blivit för dyra eller för svåra att betala av.