Regler kring gravsättning

När det kommer till gravplatser och gravstenar finns många regler och lagar. De som bestämmer om en gravsten får sättas upp är kyrkogårdsutskottet och man måste ansöka om rätten att sätta upp en gravsten.

En kvinna som satt upp en rosa gravsten vid hennes sons grav har fått beskedet om att hon måste ta bort den. Det var kyrkogårdsutskottet som meddelade att den rosa gravstenen inte följde reglementet. Utskottet hävdar att det inte framgick i ansökan till dem att stenen skulle målas men kvinnan menar att hon var tydlig i ansökan om hur stenen skulle se ut. Enligt NWT ska kvinnan nu överklaga beslutet om att gravstenen måste tas bort.

Gravstensfirman har visst ansvar

För att få sätta upp en gravsten krävs det alltså att man ansökt om det och fått ett godkännande. Man kan få hjälp med sin ansökan av den som levererar gravstenen och de har även koll på gravsten priser. Utöver detta har gravstensfirman också ansvar för att säkerställa att gravstenen monteras på rätt sätt. Det är även firmans skyldighet att se till att stenen är säkert monterad, skriver Svenska Kyrkan.

Valet av gravplats

När det kommer till valet av gravplats är det de efterlevande som har ansvaret om att ta ett beslut. Självklart är det bra om man som anhörig tar hänsyn till vad den avlidne hade för önskemål. Finns det dock inga sådana önskemål gäller det för alla efterlevande att vara överens om valet av gravplats. Om man är tveksam är det bättre att vänta lite med gravsättningen än att man riskerar att det blir fel.

”Att flytta en kista eller urna kräver särskilt medgivande och det ges endast i undantagsfall.” Läs mer.