Livet med personlig assistent

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, syftar till att ge det stöd som behövs för ett så självständigt och fritt liv som möjligt. Bland de olika typerna av stöd finns personlig assistans, som både kommunen och Försäkringskassan ansvarar för. Beroende på hur du själv vill ha det finns det både kommunalanställda och privatanställda personliga assistenter.

Svenska Dagbladet skrivs det en ledare om hur ersättningen för personlig assistans måste höjas. De som skriver är företrädare för assistansberättigade och de hävdar med tyngd att ersättningen för assistans är en angelägenhet för alla i Sverige. När som helst kan olyckan vara framme och då kanske just du är en av de ca 18 000 personer i  Sverige som behöver personlig assistans, samt därmed också ersättning för detta.

En som vill ha personlig assistans till sin anhörige bror rapporteras det om i Sveriges Radio, dock kan det ibland vara svårt att få kommunen på sin sida när alla villkor inte är uppfyllda. Hur det än är kan det vara bra att veta att det finns många privata bolag att välja mellan när man tittar efter en personlig assistent, det är väsentligt att den som får assistansen känner sig både fri och trygg med de som dagligen kommer och finns vid hens sida.

Via videon härunder kan vi följa närmare hur livet med personlig assistent kan se ut, det vill säga när man känner sig trygg och bekväm med de assistenter som jobbar hos en. Via bland annat assistanskompaniet kan du få både flexibel och individanpassad assistans.

Vi har alla hört olika saker om privata vårdbolag, det betyder att man får göra lite research själv så man vet vad man ska välja och kunna känna sig trygg med det. I och med att privata vårdtjänster kvalitetssäkras genom Lex Sarah finns det ett större skyddsnät att falla tillbaka på som enskild. Det är vidare grundläggande att en diagnos är fastställd för att man ska kunna få en personlig assistent, allt i enlighet med LSS, utan diagnos uppfyller man inte kravet för att få stöd. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är ganska fyrkantig och är tydlig på denna punkt för att inte bli godtycklig, något som är viktigt för lagstiftaren som formar lagen och ser till att den kommer i laga kraft.

För en positiv nyhet i ämnet kan du klicka här, för ibland går det bra trots alla hinder och då ställer inte bara kommunen upp utan även medmänniskor som har kraft att dela med sig av till de som behöver det som bäst.