Regeringen stärker skydd för barn i internationella vårdnadstvister

Den första augusti 2022 väntas ett ökat skydd för barn som befinner sig i internationella vårdnadstvister börja verka, detta efter att regeringen lämnat över en proposition till riksdagen om frågan.

Att det sker beror på att barn som hamnar i internationella vårdnadstvister har kommit i kläm och farit illa. De här barnen slits inte bara mellan båda sina föräldrar utan också mellan två olika länder. Propositionen som snart väntas träda i kraft ska komplettera den tidigare EU-förordningen i frågan som finns sedan tidigare och på så sätt kunna underlätta dessa processer.

Vad är en internationell vårdnadstvist?

Vad är då en internationell vårdnadstvist? En sådan uppstår när föräldrar inte längre är tillsammans och dessutom befinner sig i två olika länder. Det handlar alltså inte bara om att fastställa vårdnaden utan också om att bestämma vilket land barnet ska bo i. I dessa fall kan också delad vårdnad bli svår att få till. Det är med andra ord en mycket komplicerad fråga inom familjerätt att ha att göra med.

Dessa tvister är svåra på många sätt. Det händer till och med att barn blir bortförda av en förälder eller att den ena föräldern känner sig tvingad att hindra den andra att lämna det land de befinner sig i av rädsla för att bli av med sitt barn. Konflikten mellan parterna kan också bli mycket hätsk, något som naturligtvis skadar barnet. Det händer till exempel att hot förekommer till den grad att rättssamhället måste ingripa.

Hur ska du som förälder agera i en internationell vårdnadstvist?

Befinner du dig i en situation som liknar den som beskrivits i texten? Då finns det hjälp att få. Det första du bör göra är att söka dig till familjerätten. Familjerätten är en del av socialtjänsten och finns i din kommun. Innan du gör det kan det dock vara skönt att få juridisk rådgivning. Det du få genom att ringa till Juristjouren. Där kan du få rådgivning av en jurist som är insatt i frågan. Ett stort plus är att det inledande samtalet är kostnadsfritt.

Det är också väldigt viktigt att du som förälder låter dina barn komma till tals om de är tillräckligt gamla. De är trots allt deras liv det handlar om. Fråga dem vad de vill och diskutera hur det skulle kunna se ut i framtiden beroende på deras vilja. Det är inte alltid det är möjligt att göra barnen till viljes, men det är viktigt att ha en pågående kommunikation med dem.

Skulle inte frågan kunna lösas är det möjligt att du behöver ta det hela vidare till domstol. Vill du ha ensam vårdnad upprättar du en så kallad stämningsansökan riktad mot din motpart. Det är dock viktigt att veta att ensam vårdnad kräver starka skäl. Med det nya skyddet mot barn i internationella vårdnadstvister är dock förhoppningen att frågan kommer att gå att lösa på ett smidigare sätt. Tidigare har fall där parterna befunnit sig i olika länder varit mycket komplicerade, men nu hoppas man få förbättrade verktyg för att kunna lösa dessa situationer på ett enklare sätt.