Känslosam och politisk begravning

John McCain avled och begravdes nyligen, hans minnesceremoni var känslosam och oerhört politisk.

När någon går bort gör vi vårt yttersta för att dess sista ceremoni ska bli fint och minnesvärt, oavsett om det är en ung eller äldre person. Vi gör det för våra nära och kära, men också för oss själva. En begravningsbyrå i Göteborg som finns där för dig när du behöver ta ett sista avsked på ett sätt som du vill, för när någon gått bort behövs det stöd och råd i den svåra stunden.

En stor politikers politiska begravning

Någon som nyligen gick bort och begrovs var ingen annan än politikern, republikanen och krigsveteranen John McCain. Han var någon som ville att hans avsked från denna värld skulle ske på just hans egna premisser. På hans minnesceremoni talade många och inte minst vännen och den politiska motståndaren Joe Biden. Han inledde sitt tal med:

 “Jag heter Joe Biden. Jag är demokrat. Och jag älskar John McCain” – Dagens Nyheter

Sedan höll han ett känslomässigt tal där han hyllade sin bortgånge vän, hans liv och gärningar, goda egenskaper och eftermäle. Det intressanta med begravningen var också att John McCain verkar ha velat göra ett statement med vilka han bjöd in och vilka han inte bjöd in. En som hjälpte till att bära hans kista var till exempel en rysk regimkritier som två gånger drabbats av organsvikt på grund av förgiftning. Även nämnde Joe Biden hjälpte bära kistan, demokrat men ändå god vän, en annan demokratisk politiker, den tidigare försvarsministern William Cohen samt skådespelaren Warren Beatty, som även han var vän med McCain. Trump var inte bjuden, inte heller Sarah Palin.

Dottern Meghan McCain höll tal på minnesceremonin där hon hyllade sin far och sa att USA inte behövde bli ”great again”, för det har alltid varit bra, en markering till Trump om inte annat. Även förra presidenterna Bush och Obama kom till talarstolen och underströk dagens politiska kliamt i sina tal. En kort sagt mycket politisk minnesceremoni. Mer om begravningen och minnesceremonin här och här.