Körkortet: en klassfråga

Ett av regeringens vallöften i fjol när de tillträdde makten i Sverige var att möjliggöra ett speciellt CSN-lån för unga som vill ta körkort, en fråga som nu nedprioriteras – så frågan är om körkortet rent av kommit att bli en klassfråga?

Att ta körlektioner i Stockholm för att få sitt körkort är det många unga som vill, men få har möjlighet på grund av kortets omkostnader i form av kurslitteratur, körskoleutbildningar och möjligheten att kunna övningsköra med egen bil eller hos körskolan. Och detta var något som Socialdemokraterna tog med i sitt vallöfte när det trädde till makten i fjol. Vad man då skrev var att man vill skapa ett speciellt CSN-lån som unga studerande skulle kunna nyttja till förmån för att betala alla körkortets kostnader, men detta är något som inte längre är prioriterat för regeringen. Till Sveriges Radio säger man istället att man sett andra behov som dessa pengar behövs bättre till och i dagsläget finns inget konkret formulerat i fråga. Den finns dock inte med i varken kommande budgeten eller i en författad tidsplan, vad som sägs är istället att man räknar med att komma med ett förslag i frågan under regeringens mandatperiod.

En klassfråga

I sitt sommartal i fjol sa nuvarande stadsminister Stefan Löfven att körkort inte ska vara en klassfråga och att man som socialdemokratisk regering vill göra det möjligt för den som klarat gymnasiet att via CSN även få låna pengar till att ta just sitt körkort. Men precis som man skriver i Göteborgs Posten så är körkortet just en klassfråga, och det är just de personer som är i störst behov av ett körkort som inte har möjlighet att ta det. Rent konkret kan man hos Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, se att minskningen bland unga som tar kortet ökat dramatiskt under de senaste 25 åren och det är på grund av detta som man kan säkerställa att det hela övergått till en klassfråga om att ha råd. Bland annat skriver Helsingborgs Dagblad att något som starkt gör att man kommer till denna slutsats är genom att titta på vilka som faktiskt inte tar körkort och vad man kommit fram till är följande: de som inte tar körkort är ungdomar med lägre utbildning som kommer från en socioekonomiskt svagare bakgrund. Och som det ser ut i nuläget har regeringen alltså inga planer att ändra på detta.