Jobb försvinner på arbetsmarknaden

Allt fler jobb försvinner från arbetsmarknaden och Ericsson är nästa företag att sparka hundratals anställda i Sverige. Arbetsmarknaden blir allt svårare, samtidigt som jobb försvinner och konkurrensen blir högre. Både arbetssökande och företag måste tänka över bland annat metoder gällande rekrytering.

Det senaste som kommer drabba både arbetande och jobbsökande är Ericssons nedskärningspaket. Telekomjätten ska införa de största besparingarna i deras historia, vilket kommer innebär att hundratals kommer att förlora sina jobb. Det innebär inte bara en svårighet för dem som förlorar sina jobb, utan även för dem som söker jobb. Det blir större konkurrens om jobben när fler ger sig ut på arbetsmarknaden. Det blir också svårare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens till sitt företag när det är många som slåss om jobben. För både arbetsgivare och jobbsökande kan det vara smart att vända sig till bemanningsföretag, som Andara bemanningsföretag exempelvis, för att testa nya metoder kring rekrytering.

Kvinnor behövs på arbetsmarknaden

Expressen kan man läsa om KD:s nya förslag kring föräldraledighet, vilken kan komma att ha negativa effekter på kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. I och med den högre konkurrensen på arbetsmarknaden blir det dessutom ännu svårare för kvinnor att ta plats på arbetsmarknaden, och kvinnor behövs, speciellt på chefspositioner. Oavsett om man är kvinna eller man, finns det saker man kan göra för att försöka säkra sin plats på arbetsmarknaden. Man måste bland annat hela tiden tänka lösningsorienterat och anpassa sin kompetens efter framtiden, det är viktigt för att inte tillhöra en av de som kan komma att bli utan jobb.

”Om man tänker strategiskt och lyckas identifiera vilken typ av kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden finns alla möjligheter att utnyttja förändringarna till en karriärfördel. Ett knep för att förbereda sig inför en kraftigt förändrad arbetsmarknad är att skaffa sig en parallell karriär, en plan B. Om efterfrågan på en viss typ av kunskap eller tjänster försvinner har man därmed ytterligare ett ben att stå på.” Skriver SVD.