Därför satsar företag på industrihallar istället för traditionella lokaler

På senare år har världen stått inför utmaningar som skapat oro och slutligen även lett till förändringar i samhället. Det här är något som också bidragit till att företag inom industrin ägnar mer eftertanke åt risker och analytiskt arbete. Något som vid en tidpunkt är rätt kan snabbt förändras och leda till nya behov och förutsättningar för företaget.

En trend just nu inom den svenska industrisektorn är att företag bygger egna industrihallar istället för vanliga lokaler eller verkstäder. Det är en flexibel lösning som täcker de behov som finns permanent, men även i samband med någon typ av förändring inom verksamheten.

Vad är en industrihall?

Några vanliga kännetecken för en typisk industrihall är att flera områden inom en verksamhet finns under ett och samma tak. Företag som väljer att bygga industrihall skapar goda förutsättningar för att anpassa verksamheten över tid. Du kan enkelt ändra funktioner i byggnaden, förlänga den och till och med helt demontera industrihallen. Det är specifikt de här aspekterna som bidragit till att allt fler svenska industriföretag väljer att investera i omfattande byggen av industrihallar.

Bygget sker i samarbete med en certifierad leverantör av professionella industrihallar som ser till att konstruktionen blir konstruerad, producerad samt monterad. Många leverantörer erbjuder även att bistå med samordning av den administrativa processen. Arbetsmiljöansvar, processen med myndigheter och juridiska dokument är bland annat några ingående moment. Kostnadsbesparingarna med den här typen av byggnad är stora i jämförelse med traditionella verkstadslokaler. Framför allt eftersom det sällan krävs någon utvald markentreprenad för att utföra monteringen av industrihallen.

Industrihallar är dessutom en smart och lönsam affärsverksamhet för investerare. Ovan nämnda egenskaper gör att hallarna är attraktiva på marknaden, både som säljobjekt och att hyra. Eftersom konstruktionen är möjlig att anpassa till specifika områden inom industrin är marknaden bred. Industrihallarna lämpar sig till företag som sysslar med allt från lagerhantering till industriell produktion.

Bygga industrihall – saker att tänka på

Företag inom industrin som väljer att bygga industrihallar skapar en god grund för framtida förändringar inom verksamheten. Exempelvis en produktion som anpassas till rådande marknadsbehov över tid och därför behöver en flexibel lokallösning. Samma sak gäller även industriföretag som befinner sig i en expansiv fas, eller tvärtom, en nedgångsperiod som kan leda till minskade behov.

  • Analysera nutid och framtid samt se på möjliga scenarier.
  • Användrätt investeringskalkyler för att räkna på bygget.
  • Anlita certifierade leverantörer som kan det nordiska klimatet.

Intresset för riskbedömning växer i rådande inflationstider och politiska oroligheter. Därför menar många experter att det är viktigt att företag analyserar verksamheten i nutid men också potentiella förändringar i en nära framtid. Flexibla lösningar som industrihallar är helt rätt i tiden enligt många branschkunniga.

För att veta om det är lönsamt att bygga en industrihall använder företag investeringskalkyler. De fungerar som vägvisare för att ta rätt beslut när det gäller att bygga eller hyra. Landar alternativet på det förstnämnda nämner samma experter vikten av att välja rätt samarbetspartner. Det nordiska klimatet kräver att industrihallarna uppfyller vissa funktioner för att industriverksamheten ska vara möjlig. I branschen finns det idag flera certifierade leverantörer som också är proffs just på konstruktioner till den svenska industrin. De vet vad som krävs för att leverera funktionsdugliga industrihallar som klarar av hög belastning från januari till december.