Inflationen leder till tuff ekonomi för brf:er

Med höga låneräntor och sjunkande bostadspriser står brf:er och hyresrättsföreningar inför en utmanande tid. Prognosen säger att inflationen fortsatt kommer påverka föreningar flera år framåt. Det krävs att styrelsen ser över ekonomin både på kort och lång sikt med syftet att klara av ökade underhållskostnader.

För att skapa goda förutsättningar för bostadsrättsföreningar och även hyresrättsföreningar att stå emot de tuffa ekonomiska utmaningarna krävs åtgärder. Vissa föreningar klarar sig bättre än andra just för att rätt kalkyler funnits med i beräkningarna sedan tidigare.

Smarta lösningar för brf:er

Ett konkret sätt för att förbättra kontrollen över föreningens ekonomi är att använda ett modernt fastighetssystem som gör det möjligt att samla bokföring och administration. Det här är även ett system som är smidigt för de boende eftersom det går att anpassa till andra angelägenheter. Ekonomisk kontroll är alltså den bästa åtgärden för att undvika problem i samband med den rådande inflationen.

Det gäller även att effektivisera den ekonomiska planeringen genom att använda någon form av kalkylränta. Med den kan styrelsen lättare räkna på kommande år i förhållande till de ökade kostnaderna för underhåll av fastighet och bostäder. Många föreningar kommer nämligen att behöva höja avgiften:

“Har en förening inga eller små marginaler i dag, då måste man höja avgiften.”, säger organisationen Bostadsrätternas VD i en intervju med SVT.

Mycket tyder på att det framför allt är nybildade bostadsrättsföreningar som kommer att ha det tuffast framöver. Eftersom de har höga skulder är den enda lösningen att höja de boendes avgifter.