Fetman bland unga ökar

Trots att Sverige är ett av världens mest hälsomedvetna länder finns det en hel del kvar att arbeta med. Ett samtida och ytterst viktigt exempel är den statistik som klart och tydligt visar att unga är en utsatt grupp när det gäller fetma och övervikt. Det finns dock ljus i tunneln men alla samhällets goda krafter måste samverka för att råda bot på problemet.

”Även i Sverige har fler barn blivit överviktiga enligt studien. Från 2,3 procent bland flickorna 1975 till 4,7 procent i dag. Bland pojkar har siffran gått från 2,6 procent till 8,5 procent.” – läs mer.

Forskning och fakta

Forskning från WHO visar att fetman bland barn och unga i världen har ökat explosionsartat de senaste 40 åren. Siffrorna talar sitt tydliga språk även när det gäller Sverige där andelen feta pojkar trefaldigats och flickor fördubblats sedan 1975. Vad beror dessa siffror på och hur kan man komma tillrätta med problemet?

Rörelse och hälsa

Överviktens och fetmans styrande faktorer handlar främst om ärftlighet, motion och matvanor. Stillasittande, fel sorts mat och mycket skärmtid ligger bakom en hel del av problematiken kring barn och ungas övervikt. De allra flesta känner till att det är viktigt att äta och träna rätt men det är minst lika viktigt att grundlägga goda vanor så tidigt som möjligt i livet.

Övervikt ökar risken för följdsjukdomar men det positiva i sammanhanget är att det går att göra något åt. Föräldrarna har ett stort ansvar men det har samhället också. Rörelse i skolan betyder minst lika mycket som goda förebilder på fritiden. Även vården kan hjälpa till och bistå med såväl behandling som stöd. Tallriksmodellen, frukt och grönt samt minst en timmes rörelseaktivitet om dagen räcker långt för att bygga en hälsosam kropp att leva länge i.