Vikten av att välja en bra advokat

När någon är misstänkt eller utsatt för brott är vikten av att ha en advokat mycket hög. Men hur väljer man rätt person att företräda en i rätten?

Att ha en bra advokat på sin sida är en förutsättning för en bra rättegång, vare sig man är misstänkt eller utsatt. Exempelvis kan man anlita en försvarsadvokat från Brottsbyrån som kan företräda en. Nyligen skedde en tvist i Kristianstads tingsrätt där två föräldrar misstänktes för att ha orsakats sitt eget barns död genom grov misshandel. Fallet var ett av de mest uppmärksammade i Sverige under året. Paret satt häktade i nio månader innan de släpptes fria. Det fanns efter denna tid inte längre någon misstanke om att de orsakat barnets död, eftersom de skador flickan hade inte bevisligen uppkommit genom misshandel. Det framkom även bevis som påvisade att föräldrarna misstänkt att något var fel på barnet eftersom mamman sökt på olika forum om diverse sjukdomar och åkommor. Vikten av att ha en bra advokat var i detta fall mycket stor.

Att tänka på när man väljer advokat

I Sverige har man alltid rätt att välja advokat själv. Dock kan det vara svårt att veta vad man ska gå efter. Det första man ska tänka på är att alla advokater är jurister, men inte alla jurister är advokater. En advokat har inte nödvändigtvis högre kompetens än en jurist men beroende vilket mål man har är det bra att känna till skillnaderna, vilket man kan läsa mer om hos Advokatsamfundet. Därefter bör man tänka över vilka behov man har och om advokaten ska finnas tillgänglig långsiktigt eller för en kort insats. Man ska även tänka på vilka speciella kompetenser man behöver. Att göra ordentligt research är också viktigt. Man kan gärna kolla med tidigare målsäganden vad de tyckte om och hur de uppfattade advokaten. Till sist skriver alltomjuridik.se att man alltid ska gå efter magkänslan. Relationen till advokaten ska alltid bygga på tillit, förtroende och respekt.