Snabbare begravning med ny lag

Det finns hårda regler när det kommer till när man måste begrava en avliden, och nu har dessa regler kommit att kramas åt ytterligare. Från två månader till att man måste vara gravsatt inom en månad. 

Av jord är vi komna och åter skall bli, men när det kommer till begravningen så är det otroligt mycket man sak ordna runt omkring och det skiljer sig från fall till fall. Har man skrivit ett testamente om hur man vill ha sin begravning och hur ens ägodelar ska fördelas blir det lite enklare att gå tillväga för de anhöriga. Men handlar det om en plötslig olycka eller om man har specifika krav så kan det nu kännas kort tid med att ha en månad på sig då man som anhörig även befinner sig i en sorgeprocess.

Gravsatt inom en månad

“I Värmland har tiden mellan ett dödsfall och begravning i genomsnitt varit 10 till 14 dagar, i Stockholm ligger genomsnittssiffran på 29 dagar.” (läs mer)

Vad man kan se från citatet är att man i storstäder skjuter mer på en begravning och detta då fler människor har fullt i sina almanackor och man drar ut på det oundvikliga. Genom att strama åt vill man även ändra om synen på begravningar och sorgeprocessen och det är viktigt att exempelvis Fondkistan begravningsbyrå eller annan byrå finns med och ger stöd så man får de bästa förutsättningarna om hur man ska komma vidare och strukturera upp en begravning.

Innan den nya lagen med att man måste gravsättas inom en månad kunde man se att för varje år så blev dagarna mellan ett dödsfall och begravningen en dag längre. Självklart kan man om det finns särskilda önskemål eller sjukdom tala med Skatteverket om man kan få skjuta upp begravningen.