Sekulär stagnation i världsekonomin?

Hur står det egentligen till med världsekonomin enligt prognoser gjorda av etablerade och pålitliga ekonomer världen över? Vad innebär sekulär stagnation? Hur går det med hushållens sparbenägenhet?

En intressant artikel inom ekonomi finns att läsa i Svenska Dagbladet. Där står bland annat att för mycket sparande kväver världsekonomin. Ett påstående som kanske kan tyckas kontroversiellt. Det kallas i en term för ’sekulär stagnation’ och handlar om hur saker stannar upp, och att det i det stora hela är på grund av en alltför stor benägenhet att spara som leder oss till den platsen. Ett tema som präglar den globala ekonomin enligt prognosen som nyligen gjorts. Det tycks råda en obalans mellan ekonomiska aktörers benägenhet att vilja spara och deras benägenhet att investera:

Resultatet är att ekonomierna drabbas av det som den brittiske ekonomen John Maynard Keynes benämnde ”sparparadoxen”. Överskottet på sparande drar ner efterfrågan och inflationen och pressar ned realräntorna – Svenska Dagbladet

De svenska hushållen har inte stagnerat i en sparparadox

Annat är det med de svenska hushållen. Där lånas det friskt, något som siffror från SCB visar på om som det rapporteras om här i en artikel i Dagens Industri. Det är siffror för hushållens lån hos finansiella institut –en term som är paraplymässig och inbegriper lån från banker och andra kreditgivare där bolånen står för den största delen, men som även innefattar blancolån och mindre lån som ges utan säkerhet, däribland s.k. smslån.

Smslånonline.se ger bra information om sms lån eller snabblån.  Hallå Konsument ger bra information om lån i största allmänhet, exempelvis hur ett lån, dvs ett avtal med en bank, fungerar i praktiken. Läs vidare om lån med och utan säkerhet, om ränteskillnadsersättning samt olika typer av lån som finns på marknaden på dessa webbplatser.