Många sparar åt sina barn

Något många är överens om, oavsett politisk färg, är att det är viktigt att spara, och det gärna till sina barn. Men hur ska man egentligen tänka kring detta och vad är det bästa sättet att spara på? 

Ja, svensken stor sparar åt sina barn enligt, i alla fall enligt en artikel i Dagens Industri. Hela fyra av fem av svenska föräldrar sparar långsiktigt när det kommer till deras barns framtida ekonomiska buffert. Det brukar kunna bli ganska stora belopp. Enligt en undersökning som Swedbank har låtit genomföra har barn mellan 10 och 17 år i snitt 65 000 kronor i sparkapital, något som bankens egna privatekonom tycker är jättemycket.

Men det är ju så att även mindre, regelbundna insättningar i banken med tiden växer till större summor. Den som börjar sätta in 150 kronor i månaden från det att barnet är nyfött och som får cirka två procents avkastning kommer vara uppe i närmare 40 000 kronor sedan när barnet väl har fyllt 18 och är myndig att ta hand om sina pengar på egen hand. Tydligen visar det sig också att sparandet har en slags pedagogisk effekt i och med att det minskar barns och ungas egna känsla av stress. Bra med barnsparande i dubbel bemärkelse alltså.

I en artikel i Svenska Dagbladet finns det massor med bra exempel på hur pengar växer när man bosparar åt sina barn, nämligen på det här sättet:

Sparbelopp 300 kronor i månaden efter 18 år
Avkastning per år 2 procent: 77 900
Avkastning per år 5 procent: 104 200
Avkastning per år 6 procent: 115 200

 • Sparbelopp 600 kronor i månaden efter 18 år
  Avkastning per år 2 procent: 155 800
  Avkastning per år 5 procent: 208 500
  Avkastning per år 6 procent: 230 400
 • Sparbelopp 1000 kronor i månaden efter 18 år
  Avkastning per år 2 procent: 259 700
  Avkastning per år 5 procent: 347 500
  Avkastning per år 6 procent: 384 000

Tips på saker att göra och tänka när du ska spara pengar till ditt barn

Expressen tipsas om sju olika sätt smart spara pengar till sina barn. Detta för att givetvis kunna ge sina barn en trygg start i vuxenlivet. Ett tips är att prata med barnen själva om sparande för att låta dessa få ett sunt tänkande kring detta redan från ung ålder. Då är det lättare att undvika sms-lån och andra dyrare konsumtionskrediter, som är lätt att ta när man shoppar kläder och dylikt över nätet.

Något som är bra att tänka på är att bestämma om sparandet ska ske i ditt eller barnets namn, detta ändrar villkoren för sparandet senare i processen, när barnet uppnått myndig ålder. Sprid gärna sparandet över olika länder och branschen för att minska risken för brant nedgång innan själva uttaget, så som skedde under det krisfyllda året 2008. Aktier ger större möjlighet till avkastning och det särskilt om sparandet är planerat att äga rum över flera års tid, då kan man med fördel blanda fler fonder för att just sprida sparandet och därmed risken.