Jobbpolitiken

Många är åsikterna om hur de olika partierna sköter sig i olika frågor. Ett av de mest florerade ämnena måste vara det om jobben. Enligt E24! så är det allt fler som tror på regeringens jobbpolitik, men det finns ju ganska många olika undersökningar om det där.

Man måste inkludera så mycket för att vara trovärdig, så som information om företag som representeras, vilka som faktiskt fått uttala sig, hur många som undersökts, vad de har för bakgrund och så vidare.

Det florerar så oerhört många olika åsikter ute i folkhemmen, och av ganska skilda skäl. Att mäta och uttala sig alltför tvärsäkert om tendenser är riskfyllt i och med att det kan få en stigmatiserande eller vilseledande effekt. Säkert finns det ett ökande antal inom en viss sfär som tror på Alliansens jobbpolitik, visst. Det finns ju fler även inom exempelvis SD:s anhängare som tycker att regeringens politik är bra på olika sätt, säkert i ökande antal.

Men man skulle samtidigt kunna hävda med rätta, att “allt fler rött röstande bekymrar sig över vart samhället är på väg. Jobbpolitiken inkluderad.”