Vanliga sexuellt överförbara infektioner (STI)

Ökning av könssjukdomar bland unga i Sverige

I takt med att samhället öppnar upp igen efter pandemins restriktioner, ser vi en oroande trend där fall av könssjukdomar bland unga svenskar ökar. Det är viktigt att känna till vilka sjukdomar som är vanligast och hur de kan behandlas.

Könssjukdomar har blivit ett allt mer uppmärksammat problem i Sverige, särskilt bland unga människor. De senaste åren har statistiken visat en tydlig ökning av rapporterade fall, vilket väcker frågor om sexuell hälsa och utbildning i landet. Bland de vanligaste könssjukdomarna finner vi klamydia, gonorré, herpes, och syfilis. Dessa sjukdomar sprids genom sexuell kontakt och kan leda till långsiktiga hälsoeffekter om de inte behandlas korrekt.

Vilka är de vanligaste könssjukdomarna?

Klamydia står för den största delen av alla rapporterade fall och är särskilt vanligt bland personer under 25 år. Den kan orsaka smärta, ovanliga utsläpp, och vid obehandlad infektion leda till problem med fertiliteten. Gonorré visar liknande symptom men kan också vara helt symptomfri, vilket gör det svårt att upptäcka utan testning.

Genital herpes orsakas av herpes simplex-viruset och karaktäriseras av smärtsamma blåsor runt könsorganen eller munnen. Även om det inte finns något botemedel mot herpes, finns det behandling som kan minska symtomens svårighetsgrad och frekvens.

Syfilis är mindre vanligt men potentiellt mycket allvarligt om det lämnas obehandlat då det på lång sikt kan skada hjärnan, nerverna samt andra organ.

Hur behandlar man dessa sjukdomar?

För att effektivt bekämpa spridningen av könssjukdomar är tidig upptäckt avgörande. De flesta könssjukdomarna går att behandla med antibiotika eller antivirala läkemedel. Det är viktigt att både du och din partner testas och får behandling samtidigt för att undvika återinfektion. Användandet av kondom under sexuella aktiviteter minskar risken för överföring betydligt. Kampanjer för ökad medvetenhet har inletts landet runt för att informera ungdomar om vikten av säker sexpraktik samt var man kan söka hjälp och testning.

Sammantaget visar den ökande trenden när det gäller förekomsten av könssjukdomar bland unga på behovet av fortsatt fokus på sexualundervisning samt lättillgängliga resurser för testning och rådgivning. Genom ökad kunskap och medvetenhet kan vi tillsammans arbeta mot en minskad spridning av dessa sjukdomar i samhället.